Prezentačné video (so slovenskými titulkami)
Inštruktážne video (so slovenskými titulkami)

Stiahnite si verziu „Print-and-play“

Vydanie pre krajiny zo strednej a východnej časti EÚ

Pre stiahnutie dokumentov na tlač kliknite na obrázky.

1. Karty: vystrihnite a hrajte

 

2. Roly: vystrihnite, prehnite a hrajte

3. Pravidlá: prečítajte si ich a postupujte podľa nich

4. Mapa: položte ju na stôl počas toho, ako budete hrať

5. Žetóny: vystrihnite si ich a použite ich pri hlasovaní a sledovaní smerovania migrantov a verejnosti EÚ

Stiahnite si ďalšie materiály pre pedagógov a školiteľov

Slovník základných pojmov používaných v Cieli Európa
Podkladové materiály pre pedagógov a školiteľov